Vastine Vaasan Seudun Parkinson-yhdistyksen kommenttiin

Potilaan saadessa Parkinsonin taudin diagnoosin järjestetään potilaalle aika sairaanhoitajalle ensi-informaatiota varten. Tuossa tapaamisessa hoitaja painottaa Parkinson-potilaalle liikkumisen tärkeyttä oireiden lievittämiseksi. Potilas saa mukaansa oppaat ”Liikunta ja Parkinsonin tauti” sekä ”Miten hoidan itseäni”. Hoitaja käy potilaan kanssa oppaat läpi.

Potilaalle tarjotaan myös mahdollisuutta käydä neurologisiin sairauksiin perehtyneen fysioterapeutin ohjauksessa keskussairaalassa. Fysioterapeutti antaa ohjeita omatoimiseen liikuntaan ja suosittaa yksilökohtaisia harjoitteita. Jos potilas haluaa itsenäisesti tehdä harjoitteita kotona, niin tällöin hänelle voidaan järjestää kontrollikäynti fysioterapeutin luona noin 6 -12 kk kuluttua, jos potilas itse haluaa. Fysioterapeutti voi myös laittaa suosituksen liikuntatottumusten seurantaohjaukseen kotikunnan terveyskeskukseen.

Sairaanhoitaja ja fysioterapeutti painottavat liikunnan merkityksen tärkeyttä Parkinson- potilaan oireiden lievittämisessä. Osalla potilaista on jo ennestään hyvät liikuntatottumukset eivätkä he koe tärkeäksi fysioterapeutin ohjausta sairauden alkuvaiheessa. Jos käy ilmi kontrollikäyntien yhteydessä, että potilas tarvitsee fysioterapeuttista ohjausta, tekee neurologi tai sairaanhoitaja pyynnön fysioterapeutille, joka kartoittaa potilaan tilanteen ja voi suosittaa jatko-ohjausta kotikunnan terveyskeskukseen. Potilas voi myös ennen kontrollikäyntiä olla yhteydessä poliklinikalle, jolloin voidaan tehdä pyyntö fysioterapeutille.

Ystävällisin terveisin,

Vaasan sairaanhoitopiirin johto ja neurologian poliklinikan hoitohenkilökunta

Vaasassa 3.6.2015