Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry                ESITYSLISTA

9. VUOSIKOKOUS

Aika    16.03.2019   klo 14.00


Paikka    Korsholmanpuistikko 44

Kokouksen alustus Toni Kokko. Hän tulee kertomaan meille syväaivostimulaatiohoidosta eli DBS-hoidosta. Tilaisuuden lopuksi keskustelua ja Tuija kertoo vähän omia kokemuksia DBS-hoidosta


Kokouksen avaus


Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:    - puheenjohtaja
                - sihteeri
                - pöytäkirjantarkastajat
                - ääntenlaskijat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Työjärjestyksen hyväksyminen


Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja kuulee tilintarkastuskertomuksen


Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Hallituksen esitys: Vuosikokous vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille


Vuoden 2019 toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen, jäsenmaksujen
ja kerhotuen päättäminen
Hallituksen esitys: Vuosikokous vahvistaa hallituksen Suomen Parkinson-liitolle  toimittamat, 23.9.2018 päivätty toimintasuunnitelman ja 11.10.2018 päivätty talousarvion vuodelle 2019

Päätös:
     
Hallituksen esitys: Kokous vahvistaa liitolle tammikuussa ilmoitetut jäsenmaksut potilasjäsen 25 €, läheinen 20 €, kannattajajäsen 50 €. vuodelle 2019:
 
Päätös:

Hallituksen esitys: Kokous päättää kerhotueksi 2018  600 €

Päätös:Puheenjohtajan valinta kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen (Raimo Kytömäki) tilalle sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten (Alli Vaaranmaa ja Eero Kauppinen) tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Hallituksen esitys: _______________________________________  puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.,

Päätös:          -puheenjohtaja

Hallituksen esitys: Valitaan  Alli Vaaranmaa ja Eero Kauppinen  hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.


Päätös:    - jäsen 1
                - jäsen 2Vuoden 2019 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Hallituksen esitys: Valitaan vuoden 2019 toiminnantarkastajiksi
Eila Kultti ja Henrik Gahmberg (varalle)


Päätös:    - toiminnantarkastaja
                - varatoiminnantarkastaja

10§
Vuoden 2019 kahden liittokokousedustajan valinta
Hallituksen esitys: Valitaan liittokokousedustajiksi vuodelle 2019.
_____________________________
_____________________________

Päätös:    - edustaja 1
                - edustaja 2

11§
Muut mahdolliset asiat
Vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta ei hallitukselle ole tullut tiedoksi muita käsiteltäviä asioita


12§
Kokouksen päättäminen


Kokouksen jälkeen uuden hallituksen järjestäytyminen (Esityslista)